top of page

Se stoupající globální konkurencí je nutné, aby firmy rozšiřovaly a obohacovali svou nabídku inovativních produktů a servisů. Evropské, hornorakouské i jihočeské politiky, vědecko-výzkumné instituce i hospodářské subjekty se ve zvýšené míře zaměřují na problematiku služeb v inovačních procesech, aby byla nadále posilována konkurenceschopnost obzvláště malých a středních podniků. V Horním Rakousku a v Jihočeském regionu byly identifikovány inovační impulzy, ale kvůli nedostatku zdrojů a zkušeností malých a středních podniků zůstávají z velké míry nevyužité. Oba regiony mají dostatek kapacit a možností, avšak pro mnohé vědecko-výzkumné instituce zůstává výzvou, jak spolupracovat s místními podniky a často není struktura vědecko-výzkumných center se strukturou místního hospodářství zcela v souladu.

 

V rámci SIP-SME projektu vyvinou projektoví partneři Global Business Management na Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (EF JCU) s podporou Business Upper Austria (Biz-Up) a Jihočeským vědecko-technickým parkem (JVTP) na základě předchozích analýz a rozhovorů s experty nástroj, který napomůže plnému využití dostupných inovačních impulzů na základě přeshraniční spolupráce. Tím se využije dlouhodobý inovační potenciál, a především se posílí přítomnost malých a středních podniků. SIP nástroj poskytne všem inovativním firmám větší metodickou podporu k řízení inovací. Finální nástroj bude po skončení projektu zpřístupněn bezplatně online.

 

Cíl projektu 

Cílem projektu je vývoj online nástroje, který firmám umožňuje podrobně analyzovat inovační procesy. Prostřednictvím měření zdrojů, procesů, situace na trhu a zkušeností se zákazníky získávají přehled o současném inovačním stavu a potenciálu, jakož i doporučení na zlepšení inovačních procesů a řízení inovací.

 

Cílové skupiny

Hlavními cílovými skupinami jsou malé a střední podniky (MSP), vzdělávací a výzkumné instituce a regionální veřejné subjekty.

Realizace projektu

První prototyp SIP nástroje je vyvinut na základě rozsáhlé rešerše literatury a rozhovorů s odborníky v oblasti inovací z Horního Rakouska a Jihočeského regionu. Následně proběhnou 2 testovací fáze s MSP z obou regionů a podle výsledků testování bude nástroj adaptován do své finální podoby. Díky nástroji budou mít firmy lepší přehled o řízení inovací v oblasti služeb a jejich uplatňování. Kromě toho jsou podporovány při využívání stávajících inovačních impulzů i při lokalizaci partnerů pro místní nebo přeshraniční spolupráci. Všechny výsledky projektu jsou volně přístupné online.

 

Financování

Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj Evropské unie v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

interreg_OESTERREICH-TSCHECHISCHE REPUBL
Über das Projekt: Welcome
bottom of page