top of page

Best Case Aumayr

„Díky zkušenostem a inovativním řešením vyvíjíme výrobky šité na míru, které splňují požadavky našich zákazníků.“

Aumayr se svým týmem asi 300 zaměstnanců je jednou z nejznámějších společností v oblasti vzduchotechniky a technologie kovů. Společnost byla založena v roce 1965 v Linci a v současné době působí nejen na rakouském trhu, ale i v zahraničí.

Rd_An_Ed.jpeg

Aby se společnost přizpůsobila neustále se měnícímu trhu, představila řadu inovativních produktů, zejména v oblasti vzduchotechniky. S cílem rozšířit svou inovativní nabídku produktů má Aumayr formalizované technické a inovační oddělení v oblasti ventilační techniky.

V roce 1993 vstoupila společnost na český trh a otevřela výrobní závod ve Vyšším Brodě. Hlavní motivací bylo zvýšení výrobní kapacity za přijatelnější cenu. Při vstupu na český trh využil Aumayr poradce a další služby, které je vedly a staraly se o právní aspekty. Produktové portfolio na rakouském i českém trhu je stejné, kvalita na českých trzích však hraje ve srovnání s Rakouskem méně významnou roli.

Podle výkonného ředitele Mag. Johannes Mühlbachler, situace na trhu v obou zemích čelí stejným výzvám - nedostatku kvalifikované pracovní síly. Za účelem řešení tohoto problému Aumayr aktivně přitahuje zahraniční pracovní síly z jiných zemí, například z Ukrajiny. Výrobní závod ve Vyšším Brodě navíc čelí dalšímu problému, protože vzhledem k jeho těsné blízkosti k Rakousku se značný počet místních českých zaměstnanců stěhuje z Česka do zahraničí. Kulturní rozdíly se zmenšují a v současné době je mentalita zákazníků v obou zemích velmi podobná.

Aumayr spolupracuje na projektech rozvoje inovací s externími partnery v Rakousku a České republice. Kromě toho společnost aktivně zapojuje místní studenty do nových procesů vývoje produktů. Aby společnost získala aktuální informace o trhu, je aktivní v několika místních klastrech, a tak získává informace o současných a budoucích trendech a udržuje krok s nejnovějšími evropskými normami.

Spolupráce s hospodářskými centry:

Společnost Aumayr aktivně spolupracuje s Business Upper Austria (dříve Clusterland OÖ GmbH) na zlepšování jejich inovačních procesů. Firma se neúčastní pouze na setkáních za účelem výměny zkušeností a znalostí v různých tématech, ale Biz-up jim pomáhá i s hledáním nápadů na nové projekty a s hledáním možností financování.

 

Biz-up navíc působil jako network agentura a pomáhal společnosti Aumayr při hledání nejlepších kontaktů na konkrétní technické a organizační otázky. Firmě se podařilo získat pomoc zaměřenou na technické aspekty v kontextu inteligentní výroby (smart production) a přeshraničního propojení firemních lokalit v rámci odvětví Industrie 4.0.

 

Když společnost potřebovala pomoc s přeshraničním transferem, Biz-up jim pomohl zorientovat se v novém prostředí a zprostředkoval zástupcem firmy kontakt s místní obchodní komorou a centrem podporujícím export, aby získali příslušnou pomoc a podporu.

bottom of page