top of page

Best Case Pewtronic s.r.o.

Firma Pewtronic s.r.o. se zabývá výrobními a obchodními službami pro korporátní zákazníky. Zákazníci jsou z celého spectra průmyslových odvětví, služeb a státní správy. Hlavní činností jsou služby výroby elektroniky, služby výroby kabelů a velkoobchod s materiály pro telekomunikace.  Založení firmy v roce 2003 se zaměřením na služby elektronických výrob a drobného vývoje.

V následujících letech se postupně vytvořily další střediska specializovaná na kabelovou výrobu a velkoobchodní činnost. Potřebu většího zázemí firma vyřešila výstavbou vlastního moderního objektu, ve kterém působí od roku 2006. Následuje období rozvoje technologických činností a jejich automatizace. V roce 2008 byl poprvé proveden audit zavedeného systému jakosti dle standardu ISO 9001:2000 autoritou TÜV SÜD München. Tento krok umožnil spolupráci s náročnějšími zákazníky, kteří se zasadili o další významný posun podniku. Obchodní úspěch přinesl další potřebu rozšířit zázemí o kancelářské a školící prostory. Výstavbu administrativní budovy zahájily a převzali do užívání v roce 2012. Další období se soustředili na rozvoj objemu výrob a podporu velkoobchodního prodeje. Od roku 2014 provozují e-SHOP s instalačními materiály pro telekomunikace a průmysl s plnou podporou pro zahraniční klientelu. V roce 2017 z důvodu zvýšeného objemu výrob zahájili výstavbu haly, do které v lednu 2018 přesunuli strojní část střediska výroby elektroniky včetně vedení střediska.

 

Rok 2018 znamenal další růst objemu výrob, kterému stavebně přizpůsobili zázemí pro logistiku. Na přelomu roku absolvovali administrativní řízením pro získání certifikátu od společnosti UL pro kompletaci kabelových svazků. Firemní areál má plochu celkem 2000 m2, výrobní a skladové zázemí má 950 m2 podlahových ploch a z toho 350 m2 jsou EPA prostory. Kanceláře, školící místnosti a zázemí zaměstnanců jsou na ploše cca 250 m2. Sklad materiálu má kapacitu přes 80 paletových míst, nově dalších 40 paletových míst může pojmout zastřešená část nádvoří. Skladem evidujeme cca 8 tis. druhů kabelových materiálů a elektronických součástek. Střihová procesní kapacita tří kabelových linek přesahuje 3 km kabelu za hodinu a reálná kapacita čtyř automatických osazovacích strojů přesahuje 11 tisíc elektronických součástek osazených na DPS za hodinu. Firma zaměstnává v současnosti 41 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru a 5 zaměstnanců v pravidelném brigádnickém poměru. 

Pozitivní je relativně malá fluktuace pracovní síly i v tomto období průmyslové konjunkce. Firma v posledním účetním roce vykázala hrubé tržby ve výši 35,2 mil. Kč a z toho připadá podíl 33 % zahraničnímu exportu do EU, ale i mimo evropský hospodářský prostor. Míra investic v posledním účetním roce byla 5,7 % k hrubému obratu firmy, a byla nižší než v dvou předešlých účetních rocích. Společnost získala v roce 2016 prestižní cenu CBA (CrossBorderAward) za přeshraniční spolupráci.

Inovační potenciál společnosti je založen zejména na:

 

  • Dodržování platných ustanovení a legislativních požadavků (zákonů, vyhlášek, nařízení) související s naší činností a vztahu k životnímu prostředí.

  • Účinné využití energií a materiálů ve výrobním procesu.

  • Hledání nových možností a metod ve výrobě, které by vedly ke snížení dopadu na životní prostředí.

  • Efektivní nakládání s odpadem (důkladné třídění a důsledná evidence), který vznikne naší činností a stálé snižování objemu odpadu kategorie „nebezpečný“.

  • Druhotné využití obalových materiálů ve výrobě a k distribuci nových výrobků

  • Pravidelné vzdělávání zaměstnanců v oblasti životního prostředí.

  • Důsledné dodržování Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/863/EU „RoHS II“ o používání zakázaných látek ve množství větším, než je povoleno.

  • Průběžné sledování seznamu látek a pokynů dle Nařízením REACH Rady (ES) č. 1907/2006, byť nejsme primární dovozci ani zpracovatelé chemických látek

bottom of page