top of page

Best Case Schmachtl

Společnost Schmachtl byla založena v roce 1936 jako rodinný podnik a je výhradním zástupcem světových výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. 210 zaměstnanců v Rakousku, České republice a na Slovensku nabízí služby, jako je poradenství, plánování a dodávka vysoce kvalitních komponentů, jakož i instalace systémových řešení.

Schmachtl_Logo_Xing_blue.jpg

Digitalizace je nejvýznamnější inovací za posledních 5 let

Ing. Günther Probst, generální ředitel Schmachtl, uvádí digitalizaci jako zásadní inovaci, která za posledních 5 let změnila trh nejvíce. V minulosti byli prodejci v kontaktu se zákazníkem od začátku prodejního procesu, což vedlo k četným návštěvám zákazníků. V digitálním věku však zákazník nejprve identifikuje, co potřebuje, a poté hledá vhodné dodavatele online. Teprve poté kontaktuje vybraného prodejce.

Další oblastí, která se digitalizací výrazně změnila, je marketing. Společnost Schmachtl plánuje své marketingové aktivity pět měsíců předem a obsah vytvářejí externí partneři. Interní marketingové procesy zahrnují správu obsahu (vytváření příběhů, informací o produktech atd.), distribuční analýzu (vhodný výběr marketingových kanálů) a automatizované nástroje pro zpracování velkého množství zákaznických dat.

Formalizace inovačních procesů

Před čtyřmi lety Schmachtl formalizoval své interní inovační procesy a vytvořil pozici manažera inovací. Manažer inovací, který řídí inovační procesy ve společnosti, úzce spolupracuje s inovačním týmem šesti dalších lidí z různých oddělení (např. marketing, finance atd.) a zodpovídá vedení firmy. Inovační tým shromažďuje nápady od zaměstnanců, což je důležitý krok v každém inovačním procesu. Zaměstnanci mají k dispozici více kanálů ke sdělování svých nových nápadů, ačkoli schránky pro nové nápady a návrhy, které se obvykle používají ve společnostech, se ukázaly jako nejméně produktivní. Protože je často obtížné a časově náročné, aby zaměstnanec napsal přesný koncept nápadu, možnost přímé komunikace s jedním z členů inovačního týmu je efektivnější. Nápady jsou poté zapsány manažerem inovací a jeho týmem. Je zaznamenáno jméno každého zaměstnance, který nápad vyvinul, datum, a výhody pro firmu a zákazníky, které by inovace přinesla. Myšlenky jsou systematicky zaznamenávány a diskutovány na setkáních inovačního týmu.

Stage Gate Model

Během setkání inovačního týmu je každý nápad zkontrolován a seřazen podle priority. Několik nápadů, které prošly první fází, je vybráno pro další analýzu. Potenciál nápadů je diskutován se zákazníky. Pokud je analýza slibná, idea je dále analyzována a vyhodnocena z pohledu finanční situace; jsou posuzovány zejména náklady a časové zdroje nezbytné pro vývoj a implementaci nápadu. Navíc je analyzován potenciální obrat, který by mohl nový produkt nebo služba přinést. Inovace, které prošly fází analýzy, jsou dále zpracovávány do fáze implementace. Tyto inovační procesy jsou průběžně sledovány a diskutovány na setkáních inovačního týmu.

Nové Výzvy v Budoucnosti

Primární motivací začít se změnami podporujícími inovace a implementaci formalizovaných procesů bylo udržení konkurenceschopnosti společnosti. Vzhledem k tomu, že se podnikatelské prostředí a trhy mění rychleji než kdy dříve, Schmachtl také mění svou strukturu, aby vytvořil agilní organizaci s plochou hierarchií. Vzhledem k tomu, že období, která lze plánovat a předpovídat, se zkracují, musí být do činností zapojeni všichni zaměstnanci, aby vytvořili vysoce reaktivní prostředí. Zaměstnanci na trhu shromažďují informace a mluví se zákazníky, aby získali nové informace, které umožňují rychle reagovat na jakékoli změny, ke kterým dojde. Případná selhání inovačních procesů jsou akceptovanou součástí experimentování.

bottom of page