top of page

Ekonomická fakulta

Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity je významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v ČR a zahraničí.

Vědecko-výzkumná činnost fakulty se orientuje na témata související s ekonomikou a řízením podniků a socioekonomickými faktory rozvoje regionů. Také se zabývá aplikovaným výzkumem a ve spolupráci s významnými podniky a institucemi v regionu řeší ekonomické problémy v praxi s využitím nejnovějších ekonomicko-matematických metod a modelů.

Kontakt

Studentská 13

37005 České Budějovice, Česká republika

Tel.+420 38 777 2800

Email: info@ef.jcu.cz

bottom of page