top of page

Jihočeský vědeckotechnický park JVTP

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byl založen Jihočeským krajem v roce 2008, aby podpořil intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu. 

K primárním aktivitám JTVP patří podpora podnikání v regionu, a to ve formě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostorů, či technologických hal.

Vědeckotechnický park také zpracovává podnikatelské plány a studie, nabízí asistenci při zpracování výzkumných a vývojových projektů, finančních plánů, poradenství při zahájení spolupráce ve výzkumné a aplikační sféře, monitorování nových trendů a pomoc s ochranou duševního vlastnictví.

Kontakt

Lipová 1789/9

370 05 České Budějovice, Česká republika

Tel.: +420 383 579 111

Email: info@jvtp.cz

bottom of page