top of page

Úvod do inovačních procesů ve službách

Inovace služeb se stala jedním z klíčových faktorů při zajišťování budoucí konkurenceschopnosti trhu. Zvyšuje stupeň diferenciace a pomáhá překonávat překážky spojené s přílišnou saturací trhu. Navzdory nepopiratelné hodnotě služeb společnosti obvykle investují více prostředků na výzkum a vývoj produktů.

 

Existuje několik předpokladů, které jsou nezbytné pro úspěšnou implementaci procesů inovace služeb. Inovační proces musí být otevřený a vyžaduje zapojení zákazníků. Musí být zaveden systém pro správu interních a externích znalostí. Kromě toho musí mít zaměstnanci dostatek času a samostatnosti, aby se mohli zapojit do inovačních činností. Vytvoření specializovaného týmu v rámci inovačního procesu zvyšuje míru úspěšného zavedení inovace na trh.

 

Za účelem demonstrace různých činností za účelem vývoje a úspěšného zavedení formalizovaných inovačních procesů v oblasti služeb byly vybrány tři společnosti z Horního Rakouska a Jihočeského kraje, které jsou představeny jako „best cases“ pro podporu dalších malých a středních podniků při zavádění inovačních aktivit.

Schmachtl_Logo_Xing_blue.jpg

Best Case

v Horním Rakousku

Rd_An_Ed.jpeg

Přeshraniční

Best Case

analysis-3782319_1920.jpg

Best Case

v Jihočeském kraji

bottom of page